Spòrs le chèile

Feuchaibh na beachdan Leugh, Sgrìobh, Cunntais seo còmhla agus thoiribh toiseachd tòiseachaidh nas fheàrr don leanabh agaibh na b(h)eatha.

Beachd
Cuidichibh ur leanabh leabhar a thaghadh anns an leabharlann.
lightbulb-icon Cuidich iad a ‘ soireabhachadh
Sgeulachd Dealbh

Tha leughadh sgeulachdan spòrsail don h-uile duine.

Moladh
Tha beagan moladh a’ ciallachadh tòrr.
lightbulb-icon Cuidich iad a ‘ soireabhachadh
Sgeulachd Dealbh

Cairtean anns an cuir sibh luach airson bliadhnaichean ri thighinn.

Bhidio

Leugh Sgrìobh Cunnt aig an taigh

Dòighean anns an urrainn dhut do leanabh a chuideachadh airson a bhith toilichte, ionnsachadh nas luaithe agus dèanamh nas fheàrr san sgoil.